Veranda Bouwvergunning.

Wel of geen vergunning voor uw verandaof terrasoverkapping.

In sommige gevallen bent u verplicht een bouw/omgevingsvergunning aan te vragen als u een veranda of terrasoverkapping wilt plaatsen. Als u alles op een rijtje heeft voor uw veranda of terrasoverkapping, wordt het dustijd om te gaan informeren bij uw gemeente of u een bouwvergunning nodig heeft voor uw veranda of terrasoverkapping. In de meeste gevallen is het bouwen van een veranda of terrasoverkapping vergunningvrij, maar in andere gevallen is er voor het bouwen van een veranda of terrasoverkapping toch een omgevingsvergunning vereist.

Doe hieronder snel de vergunningcheck voor uw verandaof terrasoverkapping.

U kunt ook via de website van omgevingsloket.nl bekijken of u een vergunning voor uw verandaof terrasoverkapping nodig heeft, Klikt u hier opomgevingsloket.nlom e.e.a. uit te zoeken voor uw situatie. Beantwoord de vragen zo goed mogelijk met betrekking tot uw situatie. De uitkomst is vaak in lijn met de gedachte van de gemeente. Uiteindelijk blijft het wel verstandig, om voor bevestiging van de uitkomst, even langs uw gemeente te gaan. Veranda Plaza kan u, indien u dit wenst, bij deaanvraagvan de vergunning van uw verandaof terrasoverkapping helpen. Indien wij de opdracht hebben een bepaalde verandaof terrasoverkapping bijute bouwen, dan kunnen wij hiervoor ook de benodigdetekeningen verzorgen.

Bron: Telegraaf zaterdag 20 juni 2009

Vergunning Vrij serre/veranda/terrasoverkapping laten bouwen

door Barbara SandersAMSTERDAM-

Schuurtjes, serres, verandasof terrasoverkappingen zelfs hele loodsen mogen vanaf 2010 zonder toestemming van de gemeente worden gebouwd.

Als het aan het kabinet ligt kunnen burgers en bedrijven, zelfs waar het bestemmingsplan het verbiedt, bijgebouwen in de achtertuin, de zijtuin of op het achtererf oprichten van maximaal 100 vierkante meter groot en met een nok tot 4,5 meter hoogte. Voorwaarde is wel dat niet meer dan de helft van de tuin wordt bebouwd en het bouwwerk voldoet aan bepaalde technische, brandveiligheids- en milieueisen. Dit wordt echter niet meer vooraf door de gemeente gecontroleerd.

De Federatie Welstand vreest dat door het afschaffen van de zogenaamde lichte bouwvergunning ons land verder verrommelt. De plannen voor een mooi Nederland kunnen rechtstreeks bij het grofvuil, briest Flip ten Cate van de Federatie Welstand. Bovendien is de kans dat het aantal burenruzies in Nederland explosief zal toenemen als er massaal een allegaartje aan schuren en andere lelijke bouwwerken in de gemiddeld toch al krappe achtertuinen verrijzen.BurenruziesHarde cijfers over het aantal burenruzies zijn er niet. Bernard Tomlow, advocaat gespecialiseerd in slepende conflicten, zegt Er is veel meer animositeit tussen buren dan mensen denken. Uit diverse onderzoeken blijkt dat voor driekwart van de Nederlanders die jaarlijks verhuizen, ruzie met de buren de belangrijkste reden is om te verkassen.Licht buren in

Het ministerie van VROM gaat ervan uit dat mensen met bouwplannen hun buren daarover zullen inlichten.We mogen er toch wel van uitgaan dat mensen die bijvoorbeeld hun achtergevel eruit slaan om een aanbouw te realiseren het fatsoen hebben de buren in te lichten, legt een woordvoerder uit. Nu mag er ook al gebouwd worden zonder vergunning, al is het wel aan veel striktere regels gebonden.

Als mensen niet met elkaar kunnen opschieten dan is zelfs een blokhutje al te veel van het goede, vrees ik.Toch denkt hij dat de voordelen van de vergunningsvrijstelling nog steeds opwegen tegen de nadelen: Burgers en bedrijven hoeven straks niet meer eindeloos te wachten op toestemming voor het bouwen van een garage, loods of een gastenverblijf.Ook vervallen de leges, die in sommige gemeentes behoorlijk hoog liggen, voor zon 67.000 mensen. Bovendien betekent dit een enorme administratieve verlichting voor de overheid.

error: